Acidobazická rovnováha

 Albumin v séru

 ALP v séru

 ALT v séru

 Amoniak v plasmě

 AMS v moči

 AMS v séru

 AST v séru

 Bilirubin celkový v séru

 Bilirubin konjugovaný v séru

 BNP v plasmě

 Ca celkový v séru

 Ca ionizované v plasmě

 CK v séru

 Cl v mozkomíšním moku

 Cl v séru

 CRP v séru

 Digoxin v séru

 Gentamicin v séru

 Glukóza v mozkomíšním moku

 Glukóza v plasmě

 Glukóza v plné krvi

 Glukóza v séru

 GMT v séru

 hCG v séru (beta-podjednotka)

 K v séru

 Karbonylhemoglobin

 Laktát v plasmě

 Myoglobin v séru

 Na v séru

 Osmolalita v séru

 Protein celkový v séru

 TSH v séru

 Urea v séru

 Vankomycin v séru