IgA celkový v séru

 IgG celkové v séru

 IgM celkové v séru

 K - ztráty močí

 K v moči

 K v séru

 Karbonylhemoglobin

 Ketony kvalitativně  v moči

 Kortizol -ztráty močí

 Kortizol v séru

 Kreatinin v séru

 Kreatinin ztráty v moči

 Kyselina močová - ztráty v moči

 Kyselina močová v moči

 Kyselina močová v séru

 Laktát v plasmě

 LH v séru

 LPS v séru

 Mg - ztráty v moči

 Mg v moči

 Mg v séru

 Myoglobin v séru

 Na - ztráty močí

 Na v moči

 Na v séru