Pokyny pro oddělení:  Vyšetření mikroalbuminurie a proteinurie

 

 

Pro analýzu je třeba dodat do laboratoře vzorek nesbírané - první ranní moče. Na OKB se současně provede stanovení hladiny kreatininu v moči a spočítá se kvocient.Kvantitativní proteinurie je vyjadřována jako poměr protein/kreatinin v moči (PCR). Mikroalbuminurie jako poměr albumin/kreatinin v moči (ACR).

Poměr protein/kreatinin v moči má zkratku qPCR– jednotka mg/mmol

Poměr albumin/ kreatinin v moči má zkratku qACR – jednotka mg/mmol

Důraz kladený na použití celkových poměrů má několik důvodů, zejména nepohodlnost při sběru moče a hlavně nepřesnosti vznikající při sběru moče.Vzorek první ranní moče je nejvhodnější, poměr albumin/kreatinin a protein/kreatinin  v něm nejlépe koreluje s 24-hodinovým vylučováním v moči.

 

Je spolehlivější než celkové množství proteinu ze sbírané moči.

 

 

 

                                                                                              OKB, Oblastní nemocnice Příbram a.s.