Textové pole: LP-37 Úhrada vyšetření – samoplátci

 

 

 

 

Samoplátce jako fyzická osoba

 

Za samoplátce považujeme pacienta:

 

·         pojištěného u zdravotní pojišťovny a požadujícího provedení vyšetření bez ordinace lékaře nebo vyšetření nad rámec hrazení zdravotních pojišťoven

·         nepojištěného u zdravotních pojišťoven

·         vyžadujícího preventivní prohlídku na vlastní žádost nebo žádost zaměstnavatele, pokud je tato nad rámec  hrazení ZP     

 

Pacient přichází do odběrových středisek OKB se žádankou zřetelně označenou  „SAMOPLÁTCE“ , odběrová sestra mu vystaví fakturu i doklad pro úhradu vyšetření a platba je uhrazena na místě.

Pacient je odebrán a domluví se na termínu a způsobu předání výsledkových listů.

 

V případě provádění vyšetření na vlastní žádost pacienta – žádanku je možné vystavit na odběrových střediscích a další postup je identický, k souhrnné částce je připočítáno DPH.

 

Preventivní prohlídky na žádost pacienta nebo zaměstnavatele provádějí praktičtí lékaři a odesílají pacienty s označenými žádankami k odběru krve – účty OKB předává oddělení pro styk se ZP.

 

Cena vyšetření – bodové ohodnocení výkonu vychází ze Sazebníku zdravotních výkonů MZČR a hodnoty bodu ( v roce 2016 je to 1,12 Kč/bod). DHP 21%.