Svoz biologického materiálu a rozvoz výsledků            

 

Účel a rozsah platnosti:

Tento dokument popisuje, jakým způsobem je organizován svoz biologického materiálu pro

Oddělení klinické biochemie Oblastní nemocnice Příbram a.s. Dokument je platný pro pracovníky dispečinku ONP a.s., kteří zajišťují svoz biologického materiálu

do laboratoří Oblastní nemocnice Příbram a.s.

 

Svoz biologického materiálu na OKB:

Svoz materiálu je zajišťován a organizován dispečinkem ONP a.s. a převoz materiálu  probíhá v souladu s pokyny:

 LP-20-Transport vzorku do laboratoře

 LP-22-Informace k dopravě vzorků

 LP-23-Informace o svozu vzorků

 

Svoz organizovaný dispečinkem ONP.a.s. je prováděn v pracovní dny. Auto ONP a.s. sváží biolog. materiál v pravidelných intervalech takto:

 

1.      Svoz z detašovaných odběrových pracovišť v areálu 2 a na  poliklinice Ravak:

·        7,30 hod odběry krve areál 2 → 7,45 hod odběry krve polikl. Ravak → 8,00 hod příjem materiálu na OKB areál 1

·        8,30 hod  odběry krve areál 2 → 8,45 hod odběry krve polikl. Ravak → 9,00 hod příjem materiálu na OKB areál 1

·        9,30 hod odběry krve areál 2 → 9,45 hod odběry krve polikl. Ravak → 10,00  hod příjem materiálu na OKB v areálu1

      

       Dále probíhá svoz centrifugovaných vzorků takto:

·         Svoz z A2 10,45 hod →  polikl. Ravak 11,00 hod → 11,15 hod příjem materiálu OKB  A1

·         Svoz z A2 13,00 hod → 13,15 příjem materiálu OKB A1

·         Svoz z polikl. Ravak 14,00 hod – 14,15 příjem materiálu na OKB A1 

 

 Dispečink mimo tento pevně stanovený časový harmonogram zajišťuje převoz statimových i rutinních

 vzorků biologického materiálu z oddělení areálu 2 na OKB v areálu 1 dle potřeb požadujícího oddělení

 ( Následná péče, Dialyzační středisko).

 

Telefonní číslo na dispečink ON Příbram je 318 641 191, 318 641 004 nebo přímo do svozového auta

 732 670 639.

 

   

2.      Svoz z detašovaného odběrového centra polikl. Dobříš: ( centrifugované vzorky)

·        9,00 hod odběry krve poliklinika Dobříš →9,30 hod příjem materiálu OKB areál 1

·        12,00 hod odběry krve poliklinika Dobříš → 12,30 hod příjem materiálu OKB areál 1

·        14,00 hod odběry krve poliklinika Dobříš → 14,30 hod příjem materiálu OKB areál 1

       Každé úterý 6,30 hod odběry krve poliklinika Dobříš (svoz krve na oGTT) →7,00 hod OKB areál 1

 

Telefonní číslo na dispečink ON Příbram je 318 641 191, 318 641 004 nebo přímo do svozového auta  733 706 888 nebo  602 306 308.

 

 

3.      Svoz od ambulantních lékařů:

Dispečink ON Příbram a.s. dále zajištuje svozy biolog. materiálu od ambulantních lékařů a zároveň zajišťuje rozvoz výsledků v pracovních dnech takto:

·         denně se jezdí trasa: 7,00 hod ONP a.s. → 8,00 hod Nový Knín  → 9,00 hod odběry krve polikl. Dobříš  → 9,20  ambulantní lékaři v Zahradnické ulici, Příbram 1 → 9,30 hod příjem materiálu OKB ONP a.s.

·         dále pokračuje svozové auto v 9,45 z ONP a.s. →  10,15 hod ambulance Březové Hory → 11,00 hod odběry krve Městské zdravotnické středisko Rožmitál pod Třemšínem ( úterý a čtvrtek, probíhá svoz centrifugovaného materiálu) a následně DD Rožmitál pod Třemšínem → 11,30 hod odběry krve poliklinika Březnice (po, st, pá, probíhá svoz centrifugovaného materiálu) → 12,00 hod ambulantní lékaři Příbram ( gynekologické ordinace, Školní ulice, MUDr. Štrobachová) → 12,45 hod příjem materiálu OKB ONP a.s.

·         v úterý a pátek se jede v 7,00 hod do Nečína ( po předchozí ústní domluvě) a dále pokračuje svozové auto denní trasou

·         ve středu se jede v 7,00 hod do Kozárovic ( po předchozí ústní domluvě) a dále se pokračuje denní trasou

·         ve čtvrtek se jede v 7,00 hod do Solenic( po předchozí ústní domluvě) a dále se pokračuje denní trasou

·         v pondělí , čtvrtek a pátek se jezdí dle telefonické domluvy v 9,00 hod cestou z odběrů krve na polikl. Dobříš do zdravotního střediska Jince

 

 

 

Telefonní číslo na dispečink ON Příbram je 318 641 191, 318 641 004 nebo přímo do svozového auta  733 706 888 nebo  602 306 308.