Pokyn pro oddělení: odběr kapilární krve na glykémii

 

Provedení:

Pokožku lehce otřete dezinfekčním  prostředkem a nechte zaschnout.lPřed vpichem musí být pokožka suchá, jinak dojde k rozpadu krevních elementů. Kožní vpich se provádí zásadně celým hrotem sterilního kopíčka. Vpich musí být dostatečně hluboký, aby krev volně vytékala. Prvá kapka se setře sterilním tampónem.

Odběr se provádí z boku bříška prstu nebo z ušního lalůčku.

 

 Odběr kapilární krve na glykémie:

 Pro stanovení glykémie provádějí odběr kapilární krve sestry příslušného oddělení. Ranní glykémie se odebírají zásadně nalačno, glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se provádějí během dne podle požadavku lékaře, obvykle v 6:00, 11:00, 17:00 hodin (popřípadě 21:00, 24:00, 3:00 hodin).

 

Postup při odběru:

·         Krev se odebírá do mikrozkumavek typu Eppendorf ,ve kterých je 1 ml pufru obsahující fluorid sodný, který působí jako konzervační činidlo a zabraňuje poklesu hodnot glukózy. Odběr se provádí pomocí kapilárky, která musí být odebrána plná - bez bublin přesně 20ul. Zkumavka musí být opatřena jménem pacienta předem, ještě před odběrem. Po odběru se řádně promíchá a co nejrychleji se doručí do laboratoře.

 

·         Dalším způsobem odběru  kapilární glykémie je odběr do zkumavky Eppendorf obsahující vysušený roztok fluoridu sodného pro konzervaci a zabránění poklesu hodnot glukozy.Tyto mikrozkumavky jsou k dispozici k vyzb´vednutí na oKB a jsou označeny písmenem ,,K“.           Odběr se provádí nakápáním alespoň šesti plných kapek kapilární krve do mikrozkumavky. Po odběru se řádně promíchá a doručí co nejdříve do laboratoře.

 

 

OKB vydává mikrozkumavky Eppendorf oddělením dle jejich požadavků.


Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy a pO2:

Kapilární odběr je výhodnější tam, kde chceme posoudit acidobazickou situaci v tkáních.

 

·       Odběr se provádí do heparinizované kapiláry (heparin litný)

 

·       Před odběrem je vhodné provést hyperemizaci místa vpichu. Kromě šetrného ohřátí (zabalení končetiny do teplého obalu, prohřátí teplou vodou) je možné použít hyperemizační mast. Pozor na možné nežádoucí účinky (kožní reakce, vniknutí do oka a podobně).

 

·       Dezinfekce se provádí stejně, jako bylo uvedeno v obecných pokynech. Zbytky dezinfekčního činidla je ale nutné před vpichem odstranit alkoholem, alkoholéterem nebo éterem.

 

·       Pro přesné sledování hodnoty pO2 se doporučuje odebírat krev z ušního lalůčku. Podobně u kardiaků, pacientů s respirační insuficiencí nebo při známkách akrocyanózy.

 

·       První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka, ke které se přiloží kapilára, krev sama vtéká do kapiláry. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry se do kapiláry vloží drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Pokud se tento postup nezachová, vytvářejí se fibrinová vlákna, která znemožní natáhnout krev do měřicího systému přístroje. Podobně sloupec krve přerušovaný bublinkami vzduch znehodnotí kvalitu měření.

 

·       Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena do 15 minut po odběru. Pokud jsou kapiláry vhodně uloženy- zabaleny například do buničiny, která je obložena sáčkem s ledem a nebo uloženy v lednici při 4 – 8 °C, je nutno vyšetření provést do 30 – 60 minut.

 

Zdroje chyb:

- bublinky v kapiláře

- nadměrné mačkání prstu

- nedokonalé promíchání

- krev nedodána k vyšetření okamžitě

- odběr žilní krve (bez označení, že se o tuto krev výjimečně jedná)

- odběr z prochladlé, neprokrvené končetiny

- nedokonalé odstranění dezinfekčního prostředku

- kapiláry nejsou  dodány na OKB ihned po odběru a nebo nejsou po odběru uloženy v chladu

 

 

 

 

                                                                       Odd.klinické biochemie,ON Příbram a.s.