Pokyn pro oddělení: podmínky pro vyšetření punktátů

 

Odběr materiálu

Provádí lékař lůžkového oddělení nebo ambulance. Volba odběrové nádobky se řídí druhem požadovaného vyšetření:

 

·       Pro biochemický rozbor se použijí plastové zkumavky se žlutým uzávěrem (jako na vyšetření moče). Druh prováděné analýzy volí požadující lékař na žádance nebo se volí se pevná řada analýz – protein, glukoza ,cholesterol, LD

 

Pro všechny druhy vyšetření platí společná zásada - doručení materiálu do laboratoře nejdéle do hodiny. Při delší prodlevě může dojít ke zkreslení výsledku.

 

                                                                                  OKB, Oblastní nemocnice Příbram a.s.