Chyby při odběru krve:

 

1.Chyby při přípravě pacienta

Ø       pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě

Ø       v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi

Ø       odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži (včetně nočních směn)

Ø       je zvolena nevhodná doba odběru; během dne řada biochemických hodnot kolísá

 

2.Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu

Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží před odběrem vede ke změně poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů.

 

 

3.Chyby při odběru skladování a transportu

Ø       byly použity nevhodné zkumavky

Ø       nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi

Ø       špatné označení zkumavek s materiálem

Ø       zkumavky jsou potřísněny krví

Ø       uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče od séra nebo plazmy (zvyšuje např .koncentraci draslíku)

Ø       krev byla vystavena nevhodně vysoké teplotě nebo slunečnímu svitu

Ø       zkumavka s odebranou krví po odběru upadla nebo došlo k jinému násilnému protřepání např.teplá krev byla odeslána těsně po odběru do laboratoře potrubní poštou ( rozpad erytrocytů způsobuje hemolýzu)