Anaerobní odběr krve z arterie

 

Účel:

 

Získat vzorek arteriální krve pro laboratorní analýzu:

pH, pO2, pCO2, cCa2+, ctHb, sO2,derivátů Hb

 

Princip: 

Arteriální krev je anaerobně odebrána zavedeným katetrem. Na uzavírací kohout pro odběr vzorků je zasunutá stříkačka (Portex).

 

Pomůcky:

·           stříkačka se suchým heparinem lithným (Portex)

·           stříkačka na odtažení krve z kanyly

·           dezinfekční roztok (pro dezinfekci kohoutku)

·           gáza

·           nálepka s ID pacienta

·           rukavice

·           tající led ( voda s ledem v poměru 1:1)

 

Příprava pacienta a odběr vzorku: 

·         zkontrolujte barvu a teplotu částí těla, kterým je dodávána krev arterií, do které je katetr zaveden a porovnejte s opačnou částí. Je-li pacient podchlazený nebo namodralý, informujte odpovědného lékaře.

·          zkontrolujete, zda je linie A (arterie) řádně zafixována. Všechny spoje musí být těsné.

·          zkontrolujte, zda v linii A nejsou v kanyle žádné sraženiny

·          před odběrem vzorku musí být linie A prosta solného roztoku, aby byla jistota, že nedojde ke zředění vzorku. Odsajte 5 ml krve. Připojení kohoutku by mělo být před zasunutím stříkačky desinfikováno.

 

Po odběru vzorku:

·         točte kohoutkem do pozice zavřeno a otevřete kohoutek pro proplachovací roztok.

·         vyčistěte linii A a kohoutek pro krev dezinfikujte a zakryjte víčkem

·         odstraňte možné vzduchové bublinky ze stříkačky: uzavřete špičku stříkačky kouskem gázy, poklepávejte na stříkačku, zatímco ji držíte svisle a odstraňte tak bublinky

·          nasaďte víčko, zamíchejte řádně antikoagulant několikerým opatrným otáčením a poté rolováním stříkačky mezi dlaněmi

·          označte vzorek ID pacienta

 

Ihned předejte vzorek do laboratoře nebo uzavřenou stříkačku s krví uložte zabalenou v buničité vatě a sáčku do dalšího sáčku s tajícím ledem doneste do laboratoře ke zpracování do 30 minut!