Informace k metodě - vyšetření acidobazické rovnováhy (Astrup)

 

Base excess ECT (Base excess extracelulární tekutiny) 

 

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dní - 1 den

- 7,5

- 0,5

mmol/l

-

-

2 dny - 5 dní

- 3,4

2,3

mmol/l

-

-

6 dnů - 3 roky

- 3,4

2,3

mmol/l

-

-

3 roky - 4 roky

- 3,0

2,5

mmol/l

-

-

4 roky - 99 let

- 2,5

2,5

mmol/l

-

Poznámka: Hodnota výpočtu je závislá na stabilitě vstupních parametrů (pH, pCO2).

HCOaktuální (Hydrogenkarbonát aktuální v plazmě)

 

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dní - 4dny

18,5

23,8

mmol/l

-

-

5 dní - 4 týdny

20,0

24,0

mmol/l

-

-

4 týdny - 1 rok

20,0

23,0

mmol/l

-

-

1 rok - 99 let

20,0

26,0

mmol/l

-

Poznámka: Výpočet  z naměřené aktuální hodnoty pH a pCO2. Hodnota výpočtu je závislá na stabilitě vstupních parametrů (pH, pCO2).

ctO2 - celková koncentrace kyslíku v krvi

 

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

ženy

0 dní - 99 let

7,1

8,9

mmol/l

-

muži

0 dní - 99 let

8,4

9,9

mmol/l

-

Poznámka: Výpočet je validní pouze v rámci provedení oximetrie.

p50 (tlak kyslíku při 50 % saturaci Hb, Hb-O2 afinita)

 

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

 

0 dní - 99 let

3,4

3,8

kPa

-

Poznámka: Výpočet je validní pouze v rámci provedení oximetrie.

px (extrakční tenze kyslíku)

Poznámka: Norma 5 kPa. Poklesne-li pod 4,5 kPa, hrozí hypoxie tkání! Výpočet, validní pouze při provedení oximetrie.

Kapilární krev

pH

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dní - 1 den

7,220

7,414

-

-

-

2 dny - 5 dní

7,300

7,420

-

-

-

6 dnů - 1 rok

7,320

7,430

-

-

-

1 rok - 14 let

7,330

7,435

-

-

-

14 let - 99 let

7,360

7,440

-

-

Poznámka: Odebírá se anaerobně do kapilár. Krev je nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích. Nabraná krev v kapiláře nesmí obsahovat  bublinky vzduchu.

 

pCO2

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dní - 1 den

4,00

7,30

kPa

-

-

2 dny - 5 dní

4,40

6,00

kPa

-

-

6 dnů - 1 rok

4,40

5,30

kPa

-

-

1 rok - 3 roky

4,40

5,50

kPa

-

-

3 roky - 14 let

4,40

5,65

kPa

-

-

14 let - 99 let

4,80

5,90

kPa

-

Poznámka: Pokles při nedokonalém utěsnění kapiláry a obsahuje-li náběr vzduchové bublinky.

pO2

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dní - 4 týdny

7,60

9,20

kPa

-

-

4 týdny - 1 rok

9,30

11,40

kPa

-

-

1 rok - 15 let

10,80

12,70

kPa

-

-

15 let - 99 let

9,90

14,40

kPa

-

Poznámka: Odebírá se anaerobně do kapilár. Krev je nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arteriální krev

pH

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dní - 99 let

7,350

7,450

-

-

pCO2

ženy

0 dní - 99 let

4,26

5,99

kPa

-

muži

0 dní - 99 let

4,66

6,38

kPa

-

pO2

-

0 dní - 1 den

10,7

12,7

kPa

-

-

1 den - 99 let

11,04

14,36

kPa

-

Poznámka: Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.

 

Venózní krev

pH

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dní - 99 let

7,320

7,430

-

-

pCO2

-

0 dní - 99 let

5,07

6,67

kPa

-

pO2

-

0 dní - 1 den

4,8

5,9

kPa

-

Poznámka: Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.

 

Pupečníková arteriální krev

pH

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dní - 1 den

7,110

7,380

-

-

pCO2

-

0 dní - 1 den

4,08

8,77

kPa

-

pO2

-

0 dní - 1 den

1,20

4,81

kPa

-

Poznámka: Odběr krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat  bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.

 

Pupečníková venózní krev

pH

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dní - 1 den

7,220

7,430

-

-

pCO2

-

0 dní - 1 den

3,64

6,84

kPa

-

pO2

-

0 dní - 1 den

4,80

5,90

kPa

-

Poznámka: Odběr krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat  bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.