Textové pole: LP-38 Vydávání potřeb laboratoří 

 

 

.

Lůžková oddělení a ambulance Oblastní nemocnice Příbram a.s. si vyzvedávají na  pracovištích OKB  mikrozkumavky typu Eppendorf s pufrem pro odběry glykemií a zkumavky pro odběr moči na vyšetření sedimentu. Ostatní odběrové potřeby, požadavkové listy, odběrové zkumavky nebo nádoby si oddělení vyzvedávají v příslušném skladu nemocnice.

 

Ambulantním pracovištím vydává OKB na základě jejich požadavku zdarma:

 

 

 

Požadavkům je možné vyhovět na všech pracovištích OKB, včetně odběrových středisek OKB. Na základě  požadavku je požadovaný materiál odeslán v rámci svozu biologického materiálu nejbližší všední den.