Textové pole: LP-35 Konzultační činnost laboratoře 

 

 

 

Klinická interpretace výsledků vyšetření přináleží pouze lékaři OKB.

 

Individuální konzultace rázu technického jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

 

 

MUDr.Miroslava Kopecká

 

Klinická biochemie,lékař

 

318 641 843

miroslava.kopecka@onp.cz

 

Ing.Pavel Sedlák

 

Klinická biochemie,analytik

 

731 239 130

 

 

Ing.Iveta Náprstková

 

Klinická biochemie,analytik

 

318 641 842

iveta.naprstkova@onp.cz