Textové pole: LP-34 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku  

 

 

 

 

Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).

 

Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v dokumentu  Seznam metod

(údaj maximální čas od získání do zpracování vzorku je doba do centrifugace vzorku – doba před příjmem do laboratoře, dostupnost rutinní je doba do vydání výsledkového listu, dostupnost statimová znamená, že výsledek je předán v elektronické podobě  cca do hodiny od doručení do laboratoře.