Textové pole: LP-31 Vydávání výsledků pacientům 

 

 

 

Vydávání výsledků vyšetření pacientům se řídí zákonem č.372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

Pacientům se jejich tištěné výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 

O předání výsledkového listu pacientovi je vždy učiněn zápis do LIS, který je zpětně dohledatelný.

 

Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se přeložené a sešité sponkami.