Textové pole: LP-30 Typy nálezů a laboratorních zpráv 

 

 

 

 

Laboratorní výsledky se vydávají v papírové podobě (běžný je kumulativní nález - tzn. maximálně  poslední tři vyšetření pacienta).

 

Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:

 

 

Uchovávání kopií výsledků, archivování:

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS.

 

 

Elektronické sdělování výsledků

-          přes kódy NČLP, po síti ONP a.s. přes samostatný server do NIS Medea, výsledky jsou odesílány do NIS každých 5 minut

-          přes kódy NČLP prostřednictvím MISE jako služba zabezpečeného přenosu dat v prostředí internetu přímo do informačního systému lékaře, výsledky jsou odesílány každých 15 minut

Současně se tisknou výsledkové listy,které jsou k disposici po 14.hodině v den zpracování a jsou distribuovány dle samostatného pokynu.