Textové pole: LP-29 Informace o formách vydávání výsledků  

 

 

 

 

Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů (VL) - obecné zásady

 

Výsledky telefonicky se zásadně sdělují pouze zdravotnickým pracovníkům na jejich dotaz. V případě nejistoty, zda výsledky žádá zdravotnický pracovník, je nutné zapsat číslo volajícího a poté zpětným voláním pracovník OKB nahlásí výsledky vyšetření. Každé telefonické hlášení je zaznamenáno v LIS.

OKB má povinnost hlásit výsledky v kritických mezích  

 LP-28-Hlášení výsledků v kritických intervalech

 

Elektronické sdělování výsledků – sítí ONP do NIS Medea a v zabezpečené formě mimo síť prostřednictvím MISSE

 LP-30-Typy nálezů a laboratorních zpráv

 

Písemná forma výsledkových listů

 LP-30-Typy nálezů a laboratorních zpráv

 

Vydávání výsledkových listů pacientům

 LP-31-Vydávání výsledků přímo pacientům

 

 

 

 

 

.