Textové pole: LP-28 Hlášení výsledků v kritických intervalech  

 

 

 

Výrazně patologické výsledky se telefonují podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Oznámení o ohlášení se zapisuje do laboratorního informačního systému OPEN LIMS, kde se poznamená jméno osoby, které bylo předáno hlášení a hlášený analyt. OPEN LIMS toto uchovává v databázi.

 

Biochemická vyšetření 

 

 

Vyšetření

Dospělí

Děti do 10 let

 

Jednotka

 

pod

nad

pod

nad

 

Na

125

 155

130

150

mmol/l

 

K

3,0

    6,0

3,0

6,0

mmol/l

 

Cl

85

 125

85

125

mmol/l

 

Lithium

 

    1,5

 

 

mmol/l

 

Ca celkové

1,8

    2,9

1,8

2,9

mmol/l

 

Mg

0,6

    1,5

0,6

1,5

mmol/l

 

P

0,6

    3,0

 

 

mmol/l

 

urea

 

  40,0

 

12,0

mmol/l

 

kreatinin

 

800

 

200

µmol/l

 

glukóza v plazmě

glukóza v séru

3,0

 25,0

3,0

10,0 (nový nález)

15,0 (diabetici)

mmol/l

 

bilirubin

 

300

 

100

µmol/l

 

ALT

 

 15,0

 

10,0

µkat/l

 

 

AMS v séru, plazmě

 

 10,0

 

10,0

µkat/l

 

AMS v moči

 

 50,0

 

50,0

µkat/l

 

kreatinkináza

 

 10,0

 

10,0

µkat/l

 

hs troponin I

 

  300

 

 

ng/l

 

myoglobin

 

100

 

 

µg/l

 

digoxin

 

   3,6

 

3,6

nmol/l

 

teofylin

 

130

 

110

µmol/l

 

T4 volný

5

 30

8

30

pmol/l

 

TSH

 

 60

 

60

mU/l

 

pH

7,15

  7,55

7,25

7,50

 

 

pCO2

2,5

  8,0

3,0

6,0

kPa

 

pO2

3,0

15,0

5,0

 

kPa

 

osmolalita séra

250

320

250

320

mmol/kg

 

CRP

 

300

 

150

mg/l

 

Albumin

15

 

15

 

g/l

 

Celková bílkovina

35

100

35

90

g/l