Textové pole: LP-27 Vyšetřování smluvními laboratořemi 

 

 

 

 

Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich svoz na analýzu v jiných laboratořích, pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího oddělení či lékaře, správnost preanalytického postupu. Provede případnou úpravu a uskladnění biologického materiálu dle požadavků externích laboratoří. Materiál je pečlivě zabalen, odděleně žádanky a biologický materiál,nadepsána úplná adresa pracoviště  a  odeslán přes dispečink ONP a.s.

 

OKB je pověřeno odesíláním  vzorků z lůžkových i ambulantních zařízení pro všechny  požadavky kromě infekční diagnostiky.

 

Smluvními laboratořemi jsou:

 

VFN  ÚKBLD (laboratoř biochemie a cytogenetiky, imunologie a alergologie, hematologie);

sídlem U Nemocnice 2, Praha 2 128 08, pavilon A7

 

Ústav soudního lékařství a toxikologie; sídlem Ke Karlovu 2, Praha 2 128 08

 

Seznam vyšetření je k nalezení na www.laboratore.vfn.cz

 

ÚHKT; sídlem U Nemocnice 2094/1, Praha 2 128 20

Seznam vyšetření je k nalezení na stránce: www.uhkt.cz

 

IDL s.r.o.; sídlem U Továren 770/1b, Praha 10 102 00

             Odesílají se pouze vzorky na analýzu a hodnocení parametrů prenatálního screeningu

 

OKB má s těmito subjekty uzavřenou smlouvu o provádění vyšetření a sdělování výsledků.