Textové pole: LP-23 Informace o svozu biologického materiálu 

 

 

 

 

Svoz biologického materiálu je zajišťován autem nebo sanitou autoprovozu ON Příbram a.s., a to pro detašovaná odběrová pracoviště OKB Příbram a pro některé ordinace ambulantních lékařů v Příbrami a okolí ve všedních dnech. Materiál je v odběrových centrech roztříděn podle typu (materiál pro biochemickou, hematologickou, mikrobiologickou laboratoř a transfúzní oddělení) a předán svozovým pracovníkem jednotlivým laboratořím ke zpracování. Materiál dodaný na OKB je ihned tříděn, očíslován, separován a zpracováván v den odběru. Po 15. hodině jsou dodané rutinní vzorky upraveny pro analýzu a uskladněny v lednici pro zpracování na následující den.

 

Svoz z odběrových pracovišť

 

Odběrové středisko Areál 1

Odběrová sestra provádí kontrolu identifikace pacienta, odběr a třídění odebraného i doneseného biologického materiálu (k jedné žádance může být více druhů materiálů). Provádí specializované odběry krve.

 

Odběrové pracoviště Areál 2

Odběrová sestra provádí kontrolu identifikace pacienta, odběr a třídění odebraného i doneseného biologického materiálu (k jedné žádance může být více druhů materiálů). Odebraný materiál v indikovaných případech separuje. S biologickým materiálem zachází podle určených pravidel (teplota prostředí, poloha zkumavek, apod)

Svoz na centrální pracoviště zajišťuje auto ONP a.s. dle stanovených intervalů 

Odběrové pracoviště Poliklinika RAVAK

Odběrová sestra provádí kontrolu identifikace pacienta, odběr a třídění odebraného i doneseného materiálu podle jednotlivých pracovišť do stojánků. Odebraný materiál v indikovaných případech separuje. S biologickým materiálem zachází podle určených pravidel (teplota prostředí, poloha zkumavek, apod)

Svoz odebraného materiálu zajišťuje auto ONP a.s. dle stanovených intervalů

 

Odběrové pracoviště Poliklinika Březnice

Odběrová sestra provádí kontrolu identifikace pacienta, odběr, centrifugaci a separaci séra a třídění biologického materiálu pro jednotlivé laboratoře ON Příbram a.s. S biologickým materiálem zachází podle určených pravidel (teplota prostředí, poloha zkumavek, apod)

Svoz odebraného materiálu zajišťuje svozové auto ONP a.s. dle stanovených intervalů

 

Odběrové  pracoviště  Městské zdravotnické zařízení Rožmitál p. Třemšínem

Odběrová sestra provádí kontrolu identifikace pacienta, odběr, centrifugaci a separaci séra a třídění biologického materiálu pro jednotlivé laboratoře ON Příbram a.s. S biologickým materiálem zachází podle určených pravidel (teplota prostředí, poloha zkumavek, apod)

Svoz odebraného materiálu zajišťuje svozové auto ONP a.s dle stanovených intervalů.

 

Odběrové pracoviště Poliklinika Dobříš

Odběrová sestra provádí kontrolu identifikace pacienta, odběr, centrifugaci a separaci séra a třídění biologického materiálu pro jednotlivé laboratoře ON Příbram a.s. V úterý provádí odběry oGTT po předchozím objednání a materiál je odvážen ihned po odběru ke zpracování do OKB v Příbrami. Ve středu zajišťuje odběry a zpracování glykémíí a močí z  diabetické poradny. S biologickým materiálem zachází podle určených pravidel (teplota prostředí, poloha zkumavek, apod)

Svoz odebraného materiálu zajišťuje svozové auto ONP a.s. dle stanovených intervalů

 

 

 

Biologický materiál je při převozu vložen do speciálního převozového boxu  s termovložkou spolu s dokumentací ve zvláštním obalu. Celou dobu transportu je monitorována teplota. Takto je převezen do příslušných laboratoří ON  Příbram.

 

Intervaly svozu jsou popsány v Svoz materiálu a rozvoz výsledků, zacházení se vzorkem je dáno pravidly, které jsou určeny tak, aby byla dodržena stabilita analytů.