Textové pole: LP-20 Transport vzorku do laboratoře

 

 

 

 

Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu

 

Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů a z detašovaných odběrových pracovišť OKB je organizován dopravní zdravotní službou ONP. Je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů viz -  LP-22-Informace k dopravě vzorků. Podrobný popis viz - Svoz materiálu a rozvoz výsledků

 

Odebraný biologický materiál je svozovým pracovníkem uložen  v uzavíratelných chladících boxech. Teplota v boxech je monitorována a pravidelně vyhodnocována. Dokumentace k odběrům je uložena do zvláštních obalů. Svozový pracovník rozveze odebraný materiál do jednotlivých laboratoří (biochemie,hematologie,mikrobiologie).

 

Další informace k přepravě vzorků viz  LP-23-Informace o svozu vzorků

 

 

Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení nemocnice

 

Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře.

Materiál je na OKB Příbram  donášen jednak pomocným personálem z jednotlivých oddělení a nebo zasílán potrubní poštou.

 

Transport primárních vzorků do laboratoře potrubní poštou

 

Při zasílání biologického materiálu potrubní poštou je nutno nechat krev po odběru 10min stát!!  Nevkládat ještě teplou krev do patrony potrubní pošty.Transport krve bezprostředně  po odběru zvyšuje nebezpečí hemolýzy!!

 

U kapiláry s odběrem na vyšetření acidobazické rovnováhy (Astrup) je nutno zasílat do 10ti minut po odběru a zajistit jejich umístění v patroně tak, aby byla řádně zafixována.Vhodné je umístění do plastové zkumavky a její vložení do buničité vaty a pak do přepravní patrony.

 

Moče na vyšetření zasílat pouze v plastové zkumavce se žlutým uzávěrem.Tyto zkumavky je možno vyzvedout na OKB.

 

Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz  Seznam metod

.