Textové pole: LP-13 Požadavky na urgentní vyšetření
 
 

 

 

Obecné pokyny

 

1. Indikace akutních vyšetření z vitální indikace je omezena jen na určité případy.

 

V lůžkových zařízeních u nemocných

 

V ambulantní složce u nemocných

 

2. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do oddělení klinické biochemie neprodleně po odběru. Žádanka musí být označena jako vitální indikace.

 

3. Po přijetí  materiálu a žádanky pověřený pracovník oddělení klinické biochemie neprodleně provede analýzu. Výsledky urgentních vyšetření se odesílají ihned po zpracování  a potvrzení pracovníkem laboratoře prostřednictvím NIS.

 

Rozsah akutních vyšetření je uveden v dokumentu

LP-09-Popis nabízených služeb - statim

Seznam statimových metod