Textové pole: LP-10 Funkční testy

 

 

 

Funkční testy OKB - přehled

 

Pro všechny dále uvedené funkční testy jsou k dispozici podrobné písemné návody pro zdravotnický personál, případně instrukce pro pacienty. Pokud se odebírá více vzorků, musí být zcela přesně označeny (identifikace pacienta, čas, pořadí). Před vyšetřením musí být pacient seznámen s průběhem testu. Seznámení je stvrzeno podpisem na Informovaném souhlasu.

 

Orální glukózovo toleranční test ( oGTT)

Na OKB v areálu I provádíme odběry a vyšetření oGTT u dospělých diabetiků, gravidních pacientek a u dětí. V odběrovém centru na poliklinice Dobříš provádíme vyšetření oGTT u dospělých diabetiků a gravidních pacientek.

 

viz  Pokyn pro vyšetření oGTT (dospělý),  Pokyn pro vyšetření  oGTT (dítě)  nebo ho v tištěné podobě vydá OKB. Informace k vyšetření na tel. čísle 318 641 831, 318 641 832.

 

Podrobné návody jsou k dispozici na OKB (tel. 318 641 83, 716) a zároveň jsou součástí laboratorní příručky – viz  Pokyny pro oddělení