Textové pole: LP-08 Spektrum nabízených služeb  

 

 

 

OKB Oblastní nemocnice Příbram, a. s. poskytuje:

 

 

Kompletní seznam vyšetření je součástí Laboratorní příručky OKB.