Textové pole: LP-07 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení 

 

Oblastní nemocnice Příbram poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Oddělení klinické biochemie zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.

 

Organizačně je oddělení uspořádáno do celků:

areál I: centrální pracoviště - úsek klinické biochemie a imunochemie a odběrové centrum

detašovaná odběrová střediska:

 

Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení  Oblastní nemocnice Příbram, praktičtí lékaři a odborní lékaři specialisté Příbramska, Dobříšska, Rožmitálska a Březnicka. Svoz biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci s dopravní zdravotní službou ON Příbram.

 

Textové pole: Pracovní režim OKB

 

 

OKB Areál I Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

 

Provozní doba: nepřetržitý 24-hodinový provoz,centrální příjem

 

6.00 – 7.00

 

Příjem ranních odběrů z ARO a JIP, zpracování a provedení analýz, kompletace výsledkových listů, odesílání do NIS, hlášení patologických výsledků 

 

7.00 _ 7.30

 

Denní údržba biochemických a imunochemických analyzátorů a jejich příprava na denní provoz

 

7.00 _ 8.30

 

Příjem statimových a rutinních odběrů z lůžkových oddělení ON Příbram a.s.,zpracovávání statimových odběrů, zpracování odběrů z předešlého dne, kompletace a výtisk výsledkových listů, odesílání do NIS, odnášení výsledků do podatelny, příprava rutinních vzorků na zpracování

 

9.00 – 12.00

 

Příjem a zpracování rutinních odběrů z lůžkových oddělení, z odběrových středisek OKB a svozů biologického materiálu, kompletace výsledků, odesílání do NIS, vytištění výsledků

 

12.00 – 15.00

 

Příjem rutinních vzorků ze svozu biologického materiálu z A2 a z polikliniky Ravak, Březnice, Rožmitálu a Dobříše a jejich zpracování. Příjem statimových odběrů a jejich zpracovávání, kompletace výsledkových listů, vytištění a odesílání do NIS

 

15.00 – 06.00

 

Příjem biologického materiálu na statimová vyšetření a odesílání výsledků do NIS

 

 

Textové pole: Detašovaná odběrová střediska OKB ON Příbram a.s.

 

 

 

Odběrové středisko OKB areál I Oblastní nemocnice Příbram a.s.

Odběrové středisko v areálu nemocnice je umístěno v budově F, v 1.patře. Odběrová místnost slouží pro ambulantní odběry pacientů v rámci nemocnice a ambulancí, odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, mikrobiologická, sérologická, vyšetření oGTT.

Do tohoto střediska jsou soustředěny odběry se specifickými požadavky na odběr a transport odebraného materiálu do laboratoře (pro vyšetření náročná na preanalytickou fázi) nebo na přípravu nemocného (odběr po odpočinku, po standardní snídani a podobně, teplotně nestabilní analyty, apod.)

Provozní doba - pondělí až pátek od 6,30 do 13.00 hodin

Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní (invalidní) pacienty!

 

Odběrové středisko areál II Oblastní nemocnice Příbram a.s.

Odběrová místnost je umístěna v budově H, 3. patře, slouží pro odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, mikrobiologická, sérologická, a pro příjem doneseného materiálu.

Provozní doba - pondělí až pátek od 6.15 do 13.00 hodin

Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní (invalidní) pacienty!

 

Odběrové středisko Poliklinika Ravak, Čechovská ulice,Příbram VIII

Odběrová místnost je umístěna v 2.patře a slouží pro odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, mikrobiologická, sérologická,vyšetření a příjem doneseného materiálu.

Provozní doba - pondělí až pátek od 6,30 do 14.00 hodin

Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní (invalidní) pacienty!

 

Odběrové středisko  Městské zdravotnické zařízení Rožmitíál p. Třemšínem

Odběrové středisko je umístěno v 1. patře a slouží pro odběry biologického materiálu (krev,moč) na vyšetření biochemická,hematologická,koagulační,mikrobiologická,serologická a,příp.příjem doneseného materiálu. Provádí se zde centrifugace odebraného materiálu.

Provozní doba: úterý a čtvrtek od 7,00 do 11,00 hodin

Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní (invalidní) pacienty!

 

Odběrové středisko  Poliklinika Březnice

Odběrové středisko je umístěno v 1.patře Polikliniky Březnice a slouží pro odběry biologického materiálu (krev,moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, mikrobiologická a serologická. Provádí se zde centrifugace odebraného materiálu.

Provozní doba : pondělí, středa, pátek od 7,00 – 11,00 hodin.

Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní (invalidní) pacienty!

 

Odběrové středisko Poliklinika Dobříš

Odběrové středisko je umístěno v 1. patře polikliniky Dobříš a slouží pro odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, mikrobiologická a serologická. Každé úterý se zde provádí vyšetření oGTT. Provádí se zde centrifugace odebraného materiálu.

Provozní doba: pondělí – pátek 6,30 – 14,00 hod. Ve středu od 6,30 – 8,30 hod vyhrazeno pro pacienty z diabetické poradny.

Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní (invalidní) pacienty!