Textové pole: LP-06 Úroveň a stav akreditace pracoviště 

 

 

 

 

 

OKB Oblastní nemocnice Příbram a. s. získalo v roce 2012 osvědčení NASKL II podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 při NASKL, v roce 2014 obhájilo svou činnost a získalo osvědčení NASKL pro dozorový audit B podle normy ČSN EN ISO 15189:2007. V současné době se připravuje na obhájení pro dozorový audit B NASKL podle normy ČSN EN ISO 15189:2013.

OKB je evidováno v Registru klinických laboratoří pro odbornost 801, splnilo základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru a obdrželo Osvědčení o úspěšném splnění podmínek druhé etapy Registru 801.

Cílovým stavem je získání akreditace podle ČSN EN ISO 15189 pod ČIA.