Textové pole: LP-05  Zaměření laboratoře 

 

 

 

 

 

Oddělení klinické biochemie je součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

 

OKB se zabývá biochemickým , imunochemickým  i mikroskopickým vyšetřením biologických materiálů humánního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická vyšetření, zajištění odběrů biologického materiálu a konzultační služby.