Textové pole: LP-04 Identifikace laboratoře a důležité údaje

 

 

název organizace

Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

identifikační údaje

IČO – 27085031, DIČ CZ27085031

typ organizace

Akciová společnost

statutární zástupce organizace

MUDr. Stanislav Holobrada

adresa

Gen.R.Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

 

název laboratoře

Oddělení klinické biochemie

adresa

Gen:R.Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

umístění

Budova F, I.patro

okruh působnosti laboratoře

pro akutní a neakutní lůžkovou péči

pro ambulantní zařízení

vedoucí klinické laboratoře

MUDr. Miroslava Kopecká

lékařský garant odbornosti 801

MUDr.Miroslava Kopecká

 

 

analytický garant odbornosti 801

Ing.Iveta Náprstková

 

 

Vedoucí laborantka

Milada Gažová