Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, obsahuje i pokyny k přípravě pacientů, zásady správné přípravy před odběrem krve, sběrem moče  pro pacienty i pro provádějící oddělení.

 

Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.

 

 

 

Kolektiv pracovníků

Oddělení klinické biochemie

Oblastní nemocnice Příbram a. s.