Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana > Články

AKTUALITY

7.10.2014 V nemocnici vystavuje česká pobočka mezinárodní organizace FISAIC

Až do konce prosince zde budou vystaveny fotografie členů národní skupiny FOTO Zemského svazu FISAIC ČD. Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů – FISAIC byla založena již v roce 1952, čeští železničáři jsou jejími členy od roku 1990. Hlavím cílem této federace, která v současné době sdružuje již 25 zemí Evropy, je organizace a kultivace zájmové činnosti železničářů ve volném čase. Čeští fotografové, kteří nyní vystavují v Oblastní nemocnici Příbram, se mohou pochlubit mnoha oceněními ze soutěží této mezinárodní federace i z dalších národních i mezinárodních fotografických soutěží a salonů. Tématem příbramské výstavy je 175 výročí české železnice. Na fotografiích jsou proto záběry různých motivů železničního prostředí – vlaky, nádraží, „šrotiště“, očima jednotlivých osob – fotografů, kteří jsou zároveň profesně spojeni s provozem na železnici. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram

2.10.2014 Nemocnice má nový špičkový CT přístroj

Tento vysoce výkonný, špičkový, multidetektorový přístroj, který je poslední verzí této techniky firmy Toshiba, získala nemocnice díky dotaci ministerstva zdravotnictví ČR v rámci projektu dovybavení iktového centra nemocnice. Nový přístroj v hodnotě cca 13 mil Kč bude nemocnice kromě diagnostiky cévních mozkových příhod samozřejmě využívat i pro všechny ostatní pacienty, pro které je CT vyšetření s výhodou. Přístroj má snímací pole, které je složeno z 80 řad detektorů, pro ilustraci dodáváme, že původní CT, které nemocnice využívala dosud, má těchto řad celkem 4. Nové CT je vybaveno mnoha specifickými programy a je možné ho využít pro vyšetření mozku, neurologických onemocnění, v rámci traumatologie, resp ortopedie, k vyšetření v břišní a pánevní oblasti, k vyšetření srdce, plic, zažívacího traktu a v mnoha dalších případech. Co se týče vyšetření mozku, dokáže specifický program přístroje kromě komplexního vyšetření v případě ischemických změn současně vytvořit mapy zásobení mozku krví a pomůže určit přesný rozsah a lokalizaci tkáně, která je již nenávratně poškozena a tkáně, kterou lze zachránit. CT je vybaveno také kardiologickým modulem. Díky němu přístroj zvládne pomocí EKG tzv. „zastavit“ srdce a zobrazit jeho jednotlivé oddíly kontrastní látkou, aplikovanou do žíly pacienta. Nových možností nové CT nabízí celou řadu včetně virtuálních endoskopických vyšetření dýchacích cest nebo zažívacího traktu. CT je vybaveno také inteligentním systémem pro redukci záření – v rámci vyšetření je redukována dávka rentgenového záření bez poklesu kvality zobrazení, a to až o 75% oproti původnímu přístroji. Pan předseda pak v nemocnici navštívil i oddělení šestinedělí a novorozenců a oddělení ORL MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

24.9.2014 Nemocnice upraví volné prostory na Zdaboři pro lůžkovou rehabilitaci a zateplí své dva pavilony

V tomto areálu chce nemocnice využít volné prostory původních lůžkových jednotek a upravit je pro lůžkové oddělení rehabilitace, respektive následnou péči.. Protože je ve stejném areálu k dispozici i ambulantní část rehabilitačního oddělení, mohly by být její kapacity využity i pro plánované lůžkové oddělení. Poptávka po tomto typu péče v regionu je výrazná,  nemocnice by tak vyhověla na jedné straně této poptávce s logickým využitím i ambulantní rehabilitace a zároveň by využila volné prostory, které navíc nepotřebují, vzhledem ke svým původním dispozicím a účelu,  zásadní stavební úpravy. Dalším místem, které hejtman v nemocnici navštívil je pavilon E. Ten je jednou ze dvou budov (tou druhou je budova I v areálu I), které chce nemocnice zateplit. Pro tento účel nemocnice vypracovala v loňském roce projekt, který byl předložen Státnímu fondu životního prostředí v rámci jeho Operačního programu.Projekt byl schválen  a nemocnice tak získá dotaci ve výši 23 mil. Kč pro tento účel. Projekt ve svém výsledku přinese kromě snížení provozních nákladů efekt také pro pacienty i personál nemocnice. V pavilonu E sídlí například lůžkové jednotky oddělení následné péče (jednotka lůžek dlouhodobě nemocných a  jednotka lůžek ošetřovatelské péče), onkologické centrum, nukleární medicína a další pracoviště. V pavilonu I v areálu I sídlí lůžkové jednotky a ambulantní část interního oddělení, lůžková jednotka neurologie, oddělení klinické mikrobiologie  a další.       MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s

19.9.2014 ORL oddělení bude přemístěno do upravených prostor ve 4.patře pavilonu D2

19.9.2014 11:20 - ORL oddělení bude přemístěno do upravených prostor ve 4. patře pavilonu D2 Nemocnice vychází vstříc pacientům a zaměstnancům ORL oddělení a stěhuje toto pracoviště nejen do příjemnějších prostor, ale hlavně blíž centrálním operačním sálům a diagnostice. Oddělení tak získá nové místo v jednom z pavilonů monobloku, ve 4. patře křídla D2 V době stěhování od 22.9. do 26.9.2014 bude dočasně omezen ambulantní provoz včetně vyšetření sluchu (audio), akutní péče bude plně zachována. Od středy 24.9.2014 bude na novém místě v provozu akutní a všeobecná ORL ambulance.Od pondělí 29.9.2014 bude v pavilonu D2, ve 4. patře v plném provozu celé ORL oddělení s ambulancemi, odbornými poradnami i lůžkovou jednotkou. Všechny telefonní kontakty a ordinační hodiny ambulancí a poraden zůstávají stejné. Veškeré informace budou k dispozici na hlavní recepci nemocnice, tel.: 318 641 700. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

15.9.2014 Nemocnice pořádá další seminář pro lékaře z nemocnice i terénu

Oblastní nemocnice Příbram pořádá ve svém přednáškovém sále další odborný seminář, na který zve všechny lékaře, tedy lékaře z nemocnic i z terénu. Tématem semináře je akutní plicní embolie a koná se ve středu 17. září od 14:45 hodin. Zájemci o seminář se mohou přihlásit na e-mailu: monika.bouskova@onp.cz

5.9.2014 Projekt rekonstrukce porodních sálů podpořil hejtman Středočeského kraje

Oblastní nemocnici Příbram navštívil v pátek 5. září hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Hejtman si v nemocnici prohlédl gynekologicko-porodnické oddělení a podpořil projekt rekonstrukce porodních sálů. Nemocnice požádala Středočeský kraj o investiční prostředky na rok 2015 jejichž hlavní součástí je investice právě do rekonstrukce porodnice a jejího zázemí. Porodnice je zatím umístěna v jednom z dosud nerekonstruovaných pavilonů původního monobloku, a tak logicky po stavební stránce odpovídá polovině minulého století, kdy byl monoblok poprvé otevřen pacientům. Výsledkem plánovaných úprav bude prostorné pracoviště s porodními pokoji a bezpečným a přitom velice příjemným zázemím pro maminky, jejich doprovod a samozřejmě také odborný personál, které bude zároveň zcela odpovídat moderním trendům z pohledu maminek i odborníků. Počet porodů v Příbrami, i přes současný spíše opačný trend, poslední roky neustále stoupá. V roce 2012 registrovala nemocnice 940 porodů, v roce 2013 už to bylo 960 a letos již nyní sledujeme další šestiprocentní nárůst. Porodnici stále častěji vyhledávají budoucí maminky i z jiných regionů. Již dnes představují mimopříbramské maminky skoro jednu čtvrtinu z celkového počtu všech rodiček, nejvíce z nich přijíždí do Příbrami z Prahy. Hejtmana Středočeského kraje v nemocnici doprovodil zastupitel kraje za Příbramský region MVDr. Josef Řihák, který se k podpoře hejtmana příbramské porodnici připojil. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

5.8.2014 - Výstava "Jsem tady a mám čas"

Dalším v pořadí, kdo bude vystavovat v galerii nemocnice Gaudii gratia, je její vlastní dobrovolnické centrum. Dobrovolnické centrum v nemocnici vzniklo před osmi lety a jeho činnost i počet dobrovolníků neustále roste. Dobrovolníci, kterých centrem prošlo již více než 200, pomáhají pacientům překlenout obtíže dlouhodobé hospitalizace, stereotypu a odloučení od blízkých. Dobrovolníci dnes docházejí hned na několik oddělení najednou, například na oddělení dětské, LDN, ošetřovatelské péče, neurologické nebo interní. K dispozici pro pacienty mají tito lidé, kteří nejsou lhostejní ke druhým, nemalý počet programů a pomůcek. Velmi využívané jsou výtvarné dílny, tréninky paměti, kinokavárna, čtení z knížek či časopisů, hudební odpoledne nebo loutkové divadélko. Při pěkném počasí potěší i hezká procházka. Doslova miláčky pacientů, jejich blízkých, personálu i dobrovolníků jsou na jednotkách LDN a ošetřovatelské péče canisterapeutičtí psi a aktuálně jedna kočičí dáma Charlotta. Veškeré aktivity centra mají specifický vliv na pohyblivost končetin, aktivizaci smyslů i kognitivní funkce pacientů, ale největší přínos dobrovolníků pro pacienty spatřujeme v sociálním a emočním kontextu. Změnou činnosti, odlehčením jisté vážnosti nemocničního prostředí a povzbuzením k aktivitě se pacienti cítí lépe, mají lepší náladu a tím i lepší a aktivnější přístup ke své léčbě. Dobrovolníci všeho věku jsou tak nedílnou součástí léčebného týmu nemocnice a pomáhají tam, kde zdravotníkům prostor příliš nezbývá – přinášejí svůj nadhled, kreativitu a především pak svůj volný ČAS. Vernisáž výstavy, která pod názvem „Jsem tady a mám čas“ mapuje činnost centra v posledních 2 letech, se koná 14. srpna od 17 hodin jako vždy v prostorách hlavní recepce. K vidění bude tato výstava v nemocnici nejméně do konce září. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

31.7.2014 Oblastní nemocnice Příbram využívá pro neslyšící nový projekt - tlumočení on-line

Službu, která pomáhá neslyšícím v jejich komunikaci především se zdravotnickým personálem nemocnice, poskytuje Agentura pro neslyšící. On-line tlumočení pomáhá odstranit komunikační bariéry a zároveň funguje jako náhrada fyzicky přítomného tlumočníka. Tlumočník se v dané chvíli nachází na jiném místě než neslyšící klient, takže je možné využít jeho tlumočení z velkých vzdáleností. Podstatou této verze tlumočení je využití přenosu znakového jazyka prostřednictvím web kamery a přenosu mluvené řeči prostřednictvím aplikace Skype. Tak je možné vzájemně tlumočit osobní rozhovor neslyšícího třeba s lékařem, tlumočit ale lze i telefonický hovor. On-line tlumočníka si nemocnice pro neslyšící nemusí objednávat dopředu, spojení je možné ihned dle aktuální potřeby. Tablet s web kamerou je v nemocnici k dispozici na hlavní recepci. V případě přijetí neslyšící osoby do nemocnice, je tablet po dobu hospitalizace takového pacienta k dispozici přímo na oddělení, kde se pacient nachází. Tímto způsobem je možné výrazně zjednodušit komunikaci mezi neslyšícím pacientem a personálem, která je velmi důležitá zejména ve smyslu poskytování konkrétní zdravotní péče a informacích o ní včetně akutních nebo plánovaných operačních zákroků. Velmi cenná je i další stránka této služby, a to je díky bezproblémové komunikaci vzájemná důvěra mezi pacientem a zdravotníky, kteří o něj pečují. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

30.6.2014 Nové CT a další přístroje bude mít nemocnice již za dva měsíce

17.6.2014 Vyšetření klíšťat na přítomnost borelií

Oblastní nemocnice Příbram poskytuje novou službu. Mikrobiologické oddělení nemocnice disponuje vybavením, díky kterému je schopné vyšetřit odstraněná klíšťata na přítomnost borrelií, které způsobují velmi nepříjemné onemocnění – lymskou borreliózu. Po letošní mimořádně mírné zimě a také díky příznivým klimatickým podmínkám se od jara objevují klíšťata ve vysokých počtech prakticky na celém území příbramského regionu. Nejrizikovější oblastí zůstává, jako již po léta, Střední Povltaví. V letní sezóně je zde také vysoká koncentrace návštěvníků, což činí tento krásný kout našeho okresu velmi rizikovým z hlediska výskytu onemocnění přenosných klíšťaty. Některým onemocněním můžeme předejít očkováním (klíšťový zánět mozkových blan), ale ostatním se musíme vyvarovat sami opatrným chováním při pobytu v přírodě - tzn. vhodným oblečením, nenavštěvováním míst zarostlých vegetací, apod. Avšak i přes sebevětší opatrnost si z pobytu v přírodě včetně našich zahrad, chat a chalup můžeme my – lidé nebo naši čtyřnozí přátelé přinést nechtěného parazita - klíště obecné. V takovém případě není nyní nezbytné čekat na případné první projevy nemoci, ale je možné nechat odstraněné klíště vyšetřit na přítomnost infekce borrelií ihned. Vyšetření provádí mikrobiologické oddělení nemocnice, kam je třeba klíště v zabezpečené nádobce přinést. Výsledky vyšetření jsou k dispozici do 24 hodin. Více informací o tomto onemocnění i jak je možné se chránit a co udělat s přisátým klíštětem naleznete na webových stránkách nemocnice -www.nemocnicepribram.cz , v nabídce oddělení Mikrobiologie a parazitologie. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

6.6.2014 Příbramská nemocnice má opět prvenství v rámci Evropy

V pátek 6. června představila Oblastní nemocnice Příbram technickou novinku očního oddělení a má tak pro pacienty tohoto pracoviště další dobrou zprávu. Systémy, které v kompletním stavu a v té nejvyšší kvalitě vlastní nemocnice jako jediná v Evropě, řeší kvalitu provedení operací šedého zákalu a dalších refrakčních operací včetně operačního řešení astigmatismu jakéhokoli stupně. U těchto zákroků je totiž nutné znát množství informací a údajů, přepočítat je podle složitých vzorců a pro operaci tato data nějakým způsobem přenést na oko pacienta. Tento přenos přitom bývá zatížen mnoha chybami a právě tyto chyby zcela eliminuje jedinečné vybavení příbramského očního oddělení. Data se díky nové technice automaticky přenášejí do okulárů operačního mikroskopu bez rizika chybovosti a přináší tak pacientovi daleko větší přesnost operace, lepší pooperační výsledky a komfort, v některých parametrech technika nahrazuje také velmi nákladné přístroje, za jejichž použití musí pacienti platit nemalé částky. Zařízení, kterým v plném kompletu a v té nejlepší možné kvalitě disponuje Oblastní nemocnice Příbram, testovalo zatím pět evropských nemocnic – 2 v Německu, 1 ve Španělsku a 2 v Rakousku, a to v nekompletním zkušebním provozu. Jedinečná kombinace ojedinělého sofwarového a hardwarového vybavení je také součástí odborného semináře pro oční lékaře a primáře oddělení napříč celou Českou republikou včetně fakultních nemocnic. Nemocnice v rámci semináře využije také techniku umožňující živý přenos ze sálu operačního do sálu přednáškového a přes internet. Protože se oční oddělení v Příbrami stává také školícím centrem pro využití této techniky pro operace, bude jistě možnost živého přenosu přes internet výhodou. Oční oddělení v České televizi ...

5.6.2014 - Oblastní nemocnice Příbram vystaví paličkované krajky

Zveme Vás příští úterý 10. června 2014 na další vernisáž v galerii příbramské nemocnice. Tentokrát nemocnice vystaví v Galerii gaudii gratia paličkované krajky Markéty Sloupové. Markéta Sloupová začala paličkovat v roce 1958 v Krajkářské škole v Sedlici u Blatné, poté pracovala pro družstvo „Vamberecká krajka“, v Příbrami vedla vůbec první kurzy paličkované krajky. Markéta Sloupová své krajky vystavovala kromě Příbrami také v Praze, v Plzni a mnoha dalších městech. Mimo jiné vytváří Markéta Sloupová také tzv. vláčkovou krajku, pro Hornické muzeum v Příbrami vytvořila umělecké ztvárnění nerostů v krajkách, do krajek převedla i některé chrámové stavby včetně příbramské Svaté Hory. Návštěvníci mohou krajky Markéty Sloupové shlédnout v galerii nemocnice od 10. června až do začátku srpna. Vernisáž se 10. 6. koná v těsné blízkosti galerie od 17 hodin. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

30.5.2014 Nemocnice pořádá již V.Kadeřábkův den

Nemocnice zve 4. června 2014 lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky na prestižní odbornou akci – V. Kadeřábkův den. Oblastní nemocnice v Příbrami uspořádá  ve středu 4. června pod záštitou hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka v pořadí již  pátý Kadeřábkův den. Jde o prestižní celodenní odborný seminář, který organizuje interní oddělení nemocnice, jmenovitě jeho jednotka intenzívní péče. V rámci semináře budou předány osobnostem z řad lékařů a dalších zdravotníků poprvé také Čestné medaile Františka Kadeřábka, a to za významný přínos příbramskému zdravotnictví. Medaile mohly být pořízeny díky podpoře Středočeského kraje K tradici Kadeřábkových dnů se nemocnice vrátila před pěti lety a nabídku přednášet svým kolegům a kolegyním využívají lékaři známých jmen z renomovaných pracovišť. Ne jinak tomu bude i letos., kdy do Příbrami  přijede přednášet mimo jiné také profesor MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. z Neurochirurgické kliniky ÚVN. Pozvání přijali i další známé lékařské osobnosti z interní kliniky při 2. Lékařské fakultě UK, z interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, z IKEM a mnohých dalších. Zajímavostí je také přednáška MUDr. Štěpána Linakurau z pražského protonového centra na téma Možnosti protonové terapie v léčbě endokrinních nádorů. Letošní zájem lékařů a dalších zdravotníků ilustruje počet jejich přihlášek, registrujeme jich více než 200. Nemocnice kromě návratu k této uznávané akci a jejímu rozvíjení letos přidává novou tradici – první předání Čestných medailí Františka Kadeřábka, lékaře, prvního primáře interního oddělení v Příbrami, autora  vzniku první interní jednotky intenzívní péče v širokém okolí a velice uznávané osobnosti laickou i odbornou veřejností. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

26.5.2014 VIII.ročník Středočeských pediatrických dnů

Již po osmé pořádá dětské oddělení Oblastní nemocnice Příbram Středočeské podbrdské pediatrické dny. 5. a 6. června se tak znovu setkají dětští lékaři ze středočeských a fakultních nemocnic i z ambulantní sféry praktických lékařů pro děti a dorost. Přednášet svým kolegům a kolegyním budou pediatři z krajských nemocnic v Příbrami, Kolíně, Mladé Boleslavi a Benešova, pozvání přijali i lékaři z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. Lékařské fakulty UK a FN v Motole a další hosté. Letos si dětští lékaři vyslechnou zkušenosti kolegů například z neonatologie, léčby onkologicky nemocných dětí nebo recidivujících uroinfenkcí. Zajímavé téma přednášky si zvolil i MUDr. Martin Čihař, primář novorozeneckého oddělení FN Bulovka, který se bude věnovat velmi diskutovanému současnému pohledu na alternativní postupy v porodnictví a neonatologii. Kromě získání cenných informací z moderní pediatrické medicíny má toto každoroční dvoudenní setkání i další prioritu – možnost lékařů napříč nemocnicemi a ambulantním sektorem vyměnit si navzájem své zkušenosti či konzultovat některé případy ze své praxe. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

16.5.2014 Pondělí 19.května 2014 - Světový den hypertenze

Bezplatné měření krevního tlaku v Lékárně Oblastní nemocnice Příbram, a. s. včetně následné konzultace naměřených hodnot krevního tlaku.

6.5.2014 Zveme Vás na Den otevřených dveří

Přijďte se podívat na nová-špičkově vybavená oddělení. Využijte nabídky preventivních vyšetření zdarma. Pojďte si s námi hrát a soutěžit, vidět canisterapii a užít si zdravotní klauny. Oblastní nemocnice Příbram pořádá 31. května Den otevřených dveří. Akce, která je určena široké veřejnosti, zahrnuje možnost preventivních vyšetření včetně vyšetření na hladinu cukru a cholesterolu v krvi, komentované prohlídky nových oddělení i celodenní program pro rodiny s dětmi. Veřejnost si bude moci prohlédnout zcela nová, špičkově vybavená pracoviště očního oddělení, gastroenterologie a lůžkové jednotky šestinedělí pro maminky s novorozenci. Preventivní vyšetření kromě stanovení hladiny cukru a cholesterolu v krvi a změření krevního tlaku a pulsu, nabídne také urologie, oční oddělení a gastroenterologie. Na všech těchto pracovištích je součástí prevence i rozhovor s lékařem. Nemocnice nabídne i ukázky canisterapie, která je součástí programů pro pacienty na oddělení následné péče. Nezapomínáme ani na děti, právě pro ně jsme připravili celodenní zábavný program včetně her a soutěží o ceny. Děti také jistě potěší zdravotní klauni, kteří do nemocnice jinak přicházejí za dětmi do nemocnice a ambulantních čekáren. 31. května si je děti budou moci užít celý den. Den otevřených dveří se koná v sobotu 31. května od 10:00 do 14:00 hodin a vstup na něj je zdarma. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

28.4.2014 Připojte se s námi v pondělí 5.května ke Světovému dni hygieny rukou

Víte proč je důležité správné mytí rukou? A kterým nemocem se dá touto jednoduchou prevencí zabránit? To vše a mnohem více se dozvíte v naší nemocnici již v pondělí 5. května. Ten, kdo se s námi zábavné akce zúčastní, dostane milý dáreček 5. květen patří každoročně Dni hygieny rukou, který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace. Mytí rukou je přitom jedním z nejlehčích a nejjednodušších způsobů jak se vyhnout mnoha přenosným onemocněním chřipkou počínaje a nozokomiálními infekcemi konče. Klíčový význam důsledné hygieny rukou v nemocničních zařízeních dokládá mimo jiné také americká studie SENIC, podle níž může tato forma prevence zamezit až 30% všech nozokomiálních infekcí. V nemocničním prostředí se totiž vyskytují kmeny bakterií, které se postupně vlivem časté dezinfekce a také v důsledku užívání antibiotické léčby, dokázaly těmto opatřením přizpůsobit a jsou vůči nim stále více odolné. O to těžší je pak léčba onemocnění, které tyto odolné kmeny bakterií způsobí. Nozokomiální infekce, tedy infekce získané během pobytu v nemocničním zařízení, značně prodražují léčbu, prodlužují dobu hospitalizace a mohou i vážně ohrozit život pacienta. Letos se ke Dni hygieny rukou připojí 5. května i příbramská nemocnice. Připravili jsme pro naše pacienty, jejich blízké a další veřejnost osvětovou akci, která bude probíhat na několika místech nemocnice najednou. Pacienti a návštěvníci nemocnice se budou moci dozvědět, kde a proč je k dispozici dezinfekce na ruce, jak a kdy se používá, co udělat při vstupu na oddělení nebo jaká jsou rizika kontaminace rukou. Den hygieny rukou proběhne v Oblastní nemocnice Příbram od 7:30 až do 15 hodin odpoledne v prostorách hlavní recepce, ambulantních čekáren a na lůžkovém oddělení šestinedělí a oddělení dětském. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

22.4.2014 Chystáte se na dovolenou? Máte rádi sluníčko? Využijte bezplatné akce naší lékárny...

Chystáte se na dovolenou? Máte rádi sluníčko? Využijte bezplatné akce naší lékárny a ochraňte svoji kůži před slunečním zářením   Ve čtvrtek 24. dubna  pořádá lékárna nemocnice ve spolupráci s partnerskou společností SynCare od 9:00 do  14:00  hodin bezplatnou akci – měření citlivosti kůže na sluneční záření. Přijďte proto do naší lékárny v areálu I (Příbram I), přízemí a využijte tuto bezplatnou nabídku.  Chránit se před slunečním zářením a minimalizovat tak riziko popálení nebo  vzniku melanomu  je důležité. Jak na to Vám zdarma poradí odborníci již 24. dubna v lékárně nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

2.4.2014 - Gospely v nemocnici - velikonoční koncert

Přijďte 16. dubna na Velikonoční koncert nemocnice. Již po čtvrté se na naše pozvání do Příbrami vrací jeden z největších českých gospelových sborů – Marantha Gospel Choir. Sbor zařadil příbramský koncert do svého tradičního velikonočního turné, které začíná 14. dubna v Praze a končí 19. dubna v Olomouci. Marantha Gospel Choir, který vystupuje na velkých českých i mezinárodních pódiích, pravidelně spolupracuje s mnoha zajímavými českými i zahraničními hudebníky. V Příbrami se mohou návštěvníci koncertu těšit na energické gospely v podání téměř třicetičlenného souboru zpěváků. Ten sebou přiveze i živou kapelu profesionálních muzikantů. Chybět určitě nebude úžasná, energická hudba, tanec, nadšení i několik hudebních překvapení. Koncert se koná 16. dubna od 17 hodin odpoledne v multimediálním sále a jako pokaždé ho nemocnice pořádá pro své pacienty, zaměstnance i širokou veřejnost. Vstup je opět zdarma, a to především díky členům sboru, kteří se vzdali svého nároku na honorář. Na koncertech nemocnice jsou často k vidění i v tu dobu hospitalizovaní pacienti, které do sálu doprovází nemocniční dobrovolníci. Nemocnice totiž koncerty organizuje především pro radost a potěšení posluchačů, a tak je jen příznačné, že otevřené dveře do sálu patří nejdříve jejím pacientům. Vystoupení gospelového sboru Marantha Gospel Choir má v Příbrami pokaždé obrovský úspěch a sjíždějí se na něj lidé z širokého okolí, proto není divu, že se nemocnice na Velikonočním koncertě znovu dohodla s těmito mladými lidmi, kteří dokážou již v prvních minutách roztančit a roztleskat celý sál. Těšíme se na Vás 16. dubna v 17:00 hodin, v multimediálním sále (areál I, pavilon C, 4. patro), vstup do nemocnice i sálu je bezbariérový. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

29.3.2014 Nemocnice přesouvá první odbornou ambulanci interního lékařství do areálu I.

Už od 1. dubna bude pacientům všeobecné interní ambulance, která sídlila v areálu II na Zdaboři, poskytována ambulantní péče v areálu I. Jde o první přesun v rámci ohlášené centralizace ambulantní péče interních odborných poraden. Seskupení těchto odborných poraden do jednoho místa bude pro pacienty znamenat odpadnutí nepříjemného přejíždění mezi oběma areály nemocnice, zrychlení a tím i zkvalitnění komplexnosti a návaznosti této péče, což ve svém výsledku urychlí také kompletizaci potřebných vyšetření a tím i stanovení diagnózy a léčby. Pacienti těchto poraden budou mít také velmi blízko ke specializovaným vyšetřovacím metodám, ať už se bude jednat o gastroenterologii, zobrazovací metody včetně CT a magnetické rezonance nebo k mnoha dalším medicínským oborům, kterými nemocnice disponuje. Případné vyžádané vyšetření lékařem další odbornosti, jako je třeba urolog, hematolog a další, tak bude moci pacient absolvovat v rámci jednoho areálu a nebude muset nikam přejíždět. Díky tomu, že nemocnice v areálu I provozuje také vlastní lékárnu včetně zdravotnických potřeb, si pacient může rovnou vyzvednout i léky a zdravotnické pomůcky. Pro pacienty přesunuté ambulantní péče je připravena všeobecná interní ambulance pro kontroly a příjmy. Tato ambulance je umístěna v areálu I (Příbram I), pavilon I, 5. patro Kontaktní telefon: 318 641 263 Ordinační hodiny: pondělí až pátek 7:30 – 12:00 12:30 – 15:00 hodin MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

12.3.2014 Odběry krve na OKB již od půl sedmé ráno

Odběrové centrum při oddělení klinické biochemie v areálu I nemocnice bude od pondělí 17. března k dispozici pro odběry krve na laboratorní vyšetření místo od 7:00 již od 6:30 do 13:00 hodin. Nemocnice tak vyhoví poptávce ze strany svých pacientů. Klinická biochemie je složkou diagnostických a komplementárních pracovišť nemocnice Charakterem své činnosti se prolíná prakticky všemi lékařskými obory. Spektrum vyšetření zahrnuje více než 80 různých metod a postupů – základních biochemických i speciálních včetně hormonů, nádorových markerů, hladin léků a dalších metabolitů. Škála metod je volena podle požadavků lůžkových i ambulantních lékařů. Oddělení také provádí diagnostiku v oblasti drogových závislostí a pracuje pro lůžkovou i ambulantní složku. Odběrové centrum je umístěno v areálu I (Příbram I), pavilon F, 1. patro MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

6.3.2014 - Malby křídou v příbramské nemocnici

Oblastní nemocnice Příbram představí 11. března první výstavu v tomto roce.  Tentokrát nepůjde o fotografie, nemocnice v Galerii gaudii gratia přivítá obrázky, malované křídami. Autorka obrázků Ivana Lukešová říká, že ke křídám ji možná přivedl úklid školních tašek a kufříků s malířskými potřebami jejích, teď již dvou dospělých synů a její následně umazané ruce od kříd. Po cestě stále častějšího malování ji provázel také Zdeněk Šebor – galerijní poradce. V nemocnici malby křídou budou mít premiéru. Obrázky, které evokují fantazii, odpočinek nebo pocity, budete moci shlédnout od března do května 2014.      Vernisáž výstavy pod názvem „Malby křídou“ se koná v úterý 11. března v tradičních 17 hodin v prostoru hlavní recepce, v pavilonu C, v přízemí      Těšíme se na Vás      MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  

27.2.2014 Oblastní nemocnice Příbram stěhuje další provozy

V příštím týdnu proběhne v příbramské nemocnici další stěhování. Jako první se přemístí ortopedicko-traumatologická ambulance, kde se vyšetřují i dětské kyčle z areálu II na Zdaboři do přízemí křídla D3 monobloku v areálu I. Od 3.3. do 5.3.2014 včetně bude tato ambulance uzavřena a od 6. března již bude plně funkční na novém místě. Ambulance bude mít také nový telefonní kontakt, a to 318 641 724. Následně se přemístí také odborné chirurgické poradny z přízemí pavilonu N do přízemí křídla D3. Poradny se během stěhování uzavírat nebudou, v novém místě budou pro své pacienty k dispozici od pondělí 10. března. I tato pracoviště budou mít nové telefony: Mammární a cévní poradna: 318 641 951 Ostatní poradny: 318 641 950 Stejně jako u pracovišť přemístěných do pavilonu D1 i v tomto případě bude pro pacienty výhodné přijít do ambulancí přes hlavní recepci v přízemí pavilonu C, kde jim budou poskytnuty veškeré potřebné informace. Telefonní kontakt recepce je 318 641 700 – 702 Postupná centralizace ambulantních pracovišť bude pro pacienty znamenat odpadnutí dojíždění mezi dvěma areály nemocnice a s tím spojené ztráty času, zrychlení a zlepšení návaznosti, absolvování a vyhodnocení jednotlivých vyšetření a v neposlední řadě také příjemné prostředí pavilonu D3, který je po celkové rekonstrukci v provozu cca 2 roky. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

12.2.2014 Jde Vaše dítě na odběr krve?

Oddělení klinické biochemie připravilo ve spolupráci s psychologem pro rodiče dětí, které mají jít na odběr krve, několik rad. Jak na odběr krve připravit batolata a děti předškolního věku? Jak postupovat při vlastním odběru? To vše naleznete pod heslem „Příprava dětí na odběr krve“ na internetových stránkách nemocnice, sekce Oddělení, nabídka Biochemie. www.nemocnicepribram.cz

29.1.2014 Nemocnice stěhuje do křídla D1 další ambulance

Dalšími pracovišti, které nemocnice stěhuje do zrekonstruovaného křídla D1 monobloku jsou ambulance anestezie a bolesti. Stěhovat se do stejného místa bude také pracovna rehabilitace, která je součástí zmíněné ambulanci bolesti. Obě tyto ambulance budou již od 30. ledna 2014 k dispozici pacientům ve 4. patře pavilonu D1. Spolu s novým umístěním se změní i kontaktní telefony: ambulance anestezie a ambulance bolesti: 318 641 946 pracovna rehabilitace při ambulanci bolesti: 318 641 947 K 1. únoru 2014 se zároveň rozšíří ordinační hodiny ambulance anestezie, ordinační doba ambulance bolesti a přilehlé rehabilitace zůstává stejná. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

29.1.2014 Gastroenterologické centrum od 3. února v křídle D1

Od pondělí 3. února 2014 bude gastroenterologické pracoviště k dispozici pacientům ve 4. patře křídla D1. Oblastní nemocnice Příbram v těchto dnech stěhuje do křídla D1 monobloku další odborné pracoviště. Tentokrát jde o gastroenterologické centrum, které patří mezi 15 největších center v České republice co do počtu provedených screeningových vyšetření za rok. S novým umístěním má gastroenterologie i nový telefonní kontakt: 318 641 941. I pro pacienty centra bude výhodou přijít na toto pracoviště přes hlavní recepci nemocnice v přízemí pavilonu C, kontaktní telefon: 318 641 700 – 702. Po přemístění gastroenterologického centra v nemocnici stěhování zdravotnických pracovišť zatím utichne, ale jen na relativně krátkou dobu. Ještě letos chce nemocnice přemístit odborné interní poradny a ambulance, onkologické centrum a další provozy. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

27.1.2014 Urologické ambulance se stěhují do křídla D1 monobloku

Od středy 29.1.2014 budou přemístěny obě urologické ambulance Oblastní nemocnice Příbram do 1. patra v křídle D1 monobloku. V tento den již budou obě ambulance na novém místě plně funkční. Ordinační hodiny i telefonní kontakty zůstávají stejné. V nejbližších dnech dojde k přemístění také gastroenterologického centra a ambulancí anestezie a bolesti. Nemocnice bude i o těchto dalších změnách včas informovat. Pro pacienty, kteří budou přicházet do pracovišť umístěných právě do křídla D1, bude výhodou přijít přes hlavní recepci nemocnice v přízemí pavilonu C. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

23.1.2014 Den otevřených dveří diagnostických laboratoří

Oblastní nemocnice Příbram pořádá 30. ledna od 10:00 do 17:00 hodin Den otevřených dveří laboratoří klinické biochemie a klinické hematologie a krevní transfúze. Obě laboratoře jsou umístěny v areálu I  (Příbram I), pavilon F.  Všem zájemcům-lékařům nabízíme komentovanou prohlídku špičkově vybavených pracovišť s prostorem pro dotazy. Těšíme se na Vás

21.1.2014 Rozšiřujeme ordinační dobu na poliklinice RAVAK

Od 1.února 2014 místo od 7 hodin bude odběrové centrum k dispozici již od 6:30, a to až do 13:00 hodin odpoledne. Těšíme  se na Vás. Odběrové centrum je na této poliklinice umístěno ve 2. patře hlavní budovy. Nemocnice chce takto znovu vyjít vstříc těm, kteří tuto službu využívají. Připomeňme, že klinická biochemie nemocnice nabízí v místě svého oddělení, tedy v areálu I, v pavilonu F, 1. patro, pacientům, kteří přicházejí pravidelně na  tzv. Quickův test a mají již špatné žíly, odběr krve z prstu. Výsledek vyšetření je pak k dispozici bezprostředně po tomto odběru.   MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

17.1.2014 Nemocnice v České televizi

Nové oční oddělení nemocnice se špičkovou kvalitou vybavení vyhledávají stovky pacientů z celé České republiky. Oddělení je také námětem aktuální reportáže České televize

3.1.2014 Nové lůžkové rehabilitační oddělení v ONP

 Oblastní nemocnice Příbram otevírá lůžkovou rehabilitaci V pondělí 6. ledna zahajuje příbramská nemocnice provoz lůžkového rehabilitačního oddělení. Na 15 lůžkách se budeme starat zejména o pacienty po cévních mozkových příhodách a po operacích pohybového aparátu, ale nejen o ně. Celkově uvítáme všechny pacienty, kteří mají za sebou akutní péči a potřebují intenzívní rehabilitaci před návratem do plnohodnotného života. Pacientům jsou k dispozici zkušení lékaři, fyzioterapeuté a zdravotní sestry. Oddělení je plně vybavené pro komplexní rehabilitační péči včetně např. pomůcek pro ergoterapii. Oddělení najdete v areálu I. nemocnice (Příbram I.), v pavilonu I, 4. patro. Kontaktní telefon na novou lůžkovou jednotku rehabilitace je 318 641 680.      MUDr. Stanislav Holobrada  ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

2.1.2014 Nemocnice přivítala 1.miminko letošního roku

Ve středu 1.ledna přivítal hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák spolu s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislavem Holobradou a zástupcem města Příbram Ing. Jurajem Molnárem první miminko roku 2014 v příbramském regionu. Ella Neužilová je zároveň druhým letošním novorozencem v rámci Středočeského kraje. 47 minut po půlnoci se 1. ledna 2014 jako druhá ve Středočeském kraji a první v rámci příbramského okresu narodila Ella Neužilová. Ellinka při svém narození měřila 47 cm a vážila 2.680 g. Mamince Barboře Neužilové a samotné Ellince přišli pogratulovat a předat dárky středočeský hejtman MVDr. Josef Řihák, ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada a radní města Příbram Ing. Juraj Molnár.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

RECEPCE

NONSTOP

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 380

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO-NE 8:00 - 14:00

HLAVNÍ RECEPCE

318 641 700

NONSTOP

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2018 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim
infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >